Under alla ljud och under alla tankar, finns en tystnad som aldrig försvinner oavsett hur mycket oväsen det är inne i ditt huvud eller utanför. Den tystnaden är som marken, ur vilket alla växter, djur, människor, byggnader, osv. uppstår. Alla ljud, alla tankar uppstår ur just denna tystnad, och precis som marken som alltid finns där oavsett hur mycket vi täcker över den. Finns också tystnaden under allt oväsen som döljer den. Du behöver med andra ord inte stänga av alla tankar, för det går inte, och stänga ute alla ljud för att uppleva den tystnad jag talar om. Du behöver inte skapa tystnaden eftersom den alltid finns där, under allt annat. Den definieras inte av avsaknaden av tankar eller avsaknaden av ljud. Det enda du behöver göra föra att uppleva tystnaden är att fråga dig själv: Är det helt säkert att tystnaden inte finns här nu? När du gör det, utan förväntningar på vare sig det ena eller det andra, kommer tystnaden att visa sig. Om du då stannar kvar och bara lyssnar på tystnaden som alltid finns där, mellan alla ljud och mellan alla tankar, kommer du förmodligen att upptäcka att ljuden inte stör dig längre. Eventuellt så märker du att dina tankar lugnar ner sig lite. Det uppstår korta pauser i tankeverksamheten, eller så tystnar de helt. Oavsett om tankarna saktar ner eller inte, är det inte längre relevant huruvida du tänker eller ej. Tystnaden finns alltid där. Genom att flytta ditt fokus till tystnaden, och inte lägga så mycket vikt vid tankarna, kan du utforska tystnaden ytterligare. Efter en stund framträder en inre stillhet. Den stillheten, som har en meditativ kvalitet, kan fungera som en dörr in till utforskandet av livets större gåtor, som t.ex. Vem, eller vad, är jag? Ju mer du utforskar stillheten desto mer kommer du att upptäcka, men inte kunskap i form av fakta. Utan i form av visdom och icke-vetande. Det som döljer sig i stillheten ligger bortom vad vi normalt betecknar som kunskap. Det handlar snarare om att ta bort kunskap istället för att lägga till. Det du finner i stillheten ligger bortom alla koncept, idéer och föreställningar. Ju mer av de föreställningar du har om dig själv, du kan ta bort. Desto mer kommer du att upptäcka i denna stillhet. Sättet att utforska stillheten är nyfikenhet. Att vara nyfiken som ett litet barn utan några som helst förväntningar. Vad är detta? Hur känns det? Har det någon karaktär? Ställ dessa, eller liknande frågor, men förvänta dig inget svar. Upplev istället! Notera, utan att analysera, allt du upplever när du utforskar allt djupare. Stillheten är precis som annat vi kan uppleva men inte beskriva, som t.ex. kärlek. Ingen kan beskriva vad det är, det går inte att väga eller mäta, det går inte att avbilda, inga koncept kan återge det, och ändå kan vi uppleva det. Oavsett om det är kärlek till en partner, ett barn, en förälder, en vän eller ett husdjur, kan vi alla uppleva det, men om någon ber oss beskriva vad det är, finns inga ord som räcker till. Precis så är det med stillheten, inga ord kan beskriva exakt vad det är. Kunskapen om den kommer genom att känna och att uppleva. En av de första sakerna du kanske noterar är att den har en känsla av ett meditativt tillstånd. Meditation är inte svårare än så. Äkta meditation är inget du gör, det är något som händer när förutsättningarna är de rätta. Det enda du kan göra är att skapa de rätta förutsättningarna och låta meditationen inträffa av sig självt. Att lyssna in tystnade och uppleva stillheten är just ett mycket effektivt sätt att skapa förutsättningar för meditationen att hända. En annan sak du kanske noterar, när du utforskar djupare, är att stillheten har en känsla av energi. Det är som om den inte är helt tom och helt stilla. Det finns något levande, något energiaktigt med stillheten. Observera att detta är bara förslag, och absolut inget facit. Det är endast du som har svaren. Det är din upplevelse som är facit. Ingen annan kan tala om för dig vad din upplevelse är, och alla upplever saker på olika sätt. Så även här. Om du vill utforska denna spännande och magiska stillhet, måste du lita helt på din egen upplevelse. Det är ju trots allt din stillhet du utforskar, ingen annans.