Beskrivning

Samtalet sker via telefon eller Skype. Jag kontaktar dig, när mötet börjar, på det telefonnummer/Skype-id du angett.

Under samtalen identifierar vi tillsammans dina problem, söker deras ursprung, och kommer överens om en lämplig strategi för just dig. Du får de mentala verktyg just du behöver för att arbeta vidare på egen hand. De hjälper dig att själv bli medveten om, och lösa upp eventuella knutar som dyker upp i framtiden.

Allt sker under strikt sekretess.