Beskrivning

Samtalet sker via telefon eller Skype. Jag kontaktar dig, när mötet börjar, på det telefonnummer/Skype-id du angett.

Under samtalen går vi igenom hur vägledningen fungerar så att du, på egen hand, kan avgöra om det är något som passar dig.

Allt sker under strikt sekretess.