Som en uppföljning till inlägget Äkta Meditation kommer här några användbara tips för att lättare komma i ett meditativt tillstånd.

Det första, och viktigaste, är att inte försöka meditera. Avsikten, eller intentionen, ska naturligtvis vara meditation, men det är inte samma sak som att aktivt försöka meditera. Som jag skrev i förra inlägget handlar det mer om en tillit till att meditationen kommer att ske helt på egen hand. Utan att du försöker meditera. Det du kan göra, och till en början underlättar om du gör, är att skapa de rätta förutsättningarna så att meditationen kan inträda på egen hand. Om du tycker att initialt observera eller följa andetagen funkar bra så gör det, men med bara ett lätt fokus på andningen och med avsikten att lägga mindre och mindre fokus på det hela. Så att du så snart som möjligt släpper den helt.

Ett annat bra tips som fungerade för mig är att bara lyssna på tystnaden. Den tystnad som alltid finns där under allting. Tystnaden som alla ljud uppstår ur. Du kan till en början lyssna på tystnaden mellan alla ljud och tankar. För att, efter en stund, övergå till att lyssna på den tystnad som alltid finns där oavsett om det förkommer ljud eller ej. Om du har problem att hitta tystnaden, om din tankeverksamhet är väldigt aktiv, ställ dig frågan: ”Är det helt sant att tystnaden inte redan finns här?”. Frågan är ställd helt öppen, utan förväntning på vare sig det ena eller det andra svaret. Den får dig att noggrant undersöka din egen upplevelse, och på så sätt stanna upp för ett ögonblick. Om tystnaden inte fungerar, fråga istället: ”Är det helt sant att det neutrala medvetandet inte finns här redan?”

Tystnaden är annars själva nyckeln till meditation, till andlig utveckling. Där uppstår meditation. Där finns utrymme för något annat än ditt, rationella, tänkande sinne att ta plats och öppna den visdom och kunskap som du redan besitter, men som du under din uppväxt helt eller delvis glömt bort.

Det kanske mest paradoxala, men inte desto mindre effektiva, tipset är att använda din fantasi och föreställa dig hur det vore om du inte visste hur du ska göra för att meditera, och inte på något sätt kunde veta det heller. Det försätter dig i ett nybörjarstadium, lite som ett nyfiket barn, där du inte har några förväntningar på hur det kommer att gå till. Du bara sätter dig ned med intentionen att meditera, men har absolut ingen aning om hur du ska göra eller hur det kommer att upplevas. Bara full tillit till att det kommer att ske. Att din intuition på något sätt kommer att guida dig.     

Glöm inte att tillåta allt vara precis som det är. Inte bara när du sitter ned för att meditera, utan alltid – i varje situation i livet. Detta förhållningssätt är även nyckeln till en personlig utveckling som du knappt kunnat drömma om. En utveckling mot ett mer vuxet synsätt på livet. Där allt inte längre behöver vara som du vill att det ska vara för att du ska vara lycklig. Där du på allvar börjar ta ansvar för ditt eget välmående, istället för att lägga det i händerna på andra och låta det bero på deras agerande.