Hur blir man lycklig och rik, är väl den frågan som de flesta funderar på ibland. Den första ledtråden, eller det första steget, avslöjas redan i rubriken. Ordet ”lycklig” kommer före ordet ”rik”. Sök med andra ord lyckan före rikedomen, sök emotionellt välstånd före materiellt välstånd. Då kommer det materiella av sig själv. Tankar som ”jag blir lycklig när är miljonär”, eller ”jag blir lycklig när jag hittat mitt drömhus”, leder inte till någon permanent lycka. Den lycka du känner när du köpt ett nytt klädesplagg, en ny motorcykel eller hittat din ”drömpartner” är högst tillfällig. Efter ett tag blir plagget omodernt eller urtvättat, motorcykeln får en repa och partnern visade sig inte alls kunna leva upp till de förväntningar du hade på honom eller henne. Innerst inne så vet alla det här, men vi gör allt vi kan för att inte veta det. Vi låtsas som att vi inte vet, och så fortsätter vi leta efter saker, personer eller upplevelser som gör att vi känner oss lyckliga en stund.

Om vi istället gjorde tvärtom. Om vi verkligen undersökte varför vi känner oss lite olyckliga, och istället riktade om våra tankar, vårt fokus, mot sådant som känns mer positivt, skulle livet flöda mycket enklare. Utan att behöva kämpa så hårt. När vi är i en positiv sinnesstämning blir vi automatiskt mer öppen och mer mottaglig för de möjligheter som dyker upp, som leder oss närmare vårt mål. Allt vi önskar kommer då till oss på ett, mer eller mindre, okomplicerat och naturligt sätt, utan att behöva kämpa för framgången.

Nyckeln till ett mer bekymmersfritt och lättsamt liv ligger således i att välja positiva tankar istället för negativa. Det mesta i livet går, som du säkert noterat, inte att kontrollera. Du kan inte kontrollera vädret, eller hur andra människor behandlar dig. Däremot så kan du kontrollera riktningen på dina tankar, vad du väljer att lägga energi på. Det är inte enkelt, men med lite träning blir det lättare och lättare för varje gång. Så fort du noterar något oönskat i en situation, en person, eller hos dig själv. Flytta då din uppmärksamhet, dina tankar, på en positiv aspekt av den situationen, den personen eller av dig själv. Varje gång du lyckas med det. Varje gång du lyckas flytta ditt fokus mot en mer positiv aspekt; har du också tagit kontrollen över ditt eget välmående, och är inte längre beroende av att resten av världen beter sig som du vill för att göra dig glad. Du har med andra ord, just i den stunden, tagit kontrollen över din egen lycka. Det här kommer naturligtvis inte att vara en lätt uppgift eftersom du ägnat större delen av ditt liv åt att lära dig själv; att ditt välmående är helt beroende av yttre omständigheter. Sakta men säker kommer du att inse att det är du, och ingen annan, som har kontrollen över hur du mår, och ju oftare du lyckas styra om din energi från hur det borde vara, till hur det är. Ju oftare du lyckas styra om dina tankar från negativa aspekter, till positiva aspekter. Desto lättare kommer det att bli.

Det mesta av det du gör styrs av ditt undermedvetna. Allt som sker mer eller mindre automatiskt, utan att vi behöver tänka, kontrolleras av det undermedvetna. Det kan vara saker som att gå, cykla, och köra bil; men också hur vi reagerar i en given situation och hur vi agerar rent allmänt. Under de första 7–8 åren av vårt liv sker den mesta ”programmeringen” av det undermedvetna; hur vi blir som person. Det undermedvetna är helt vidöppet under de första åren. Alla intryck går rakt in, utan någon som helst granskning. Det är också under den perioden vi skapar ramarna för vår verklighetsuppfattning. När vi blir lite äldre utvecklas en typ av filter, ovanpå det undermedvetna, som bara släpper in sådan information som stämmer överens med det vi redan lärt oss. Vilket gör att det blir mycket svårare att ändra sin ”programmeringen” när vi väl blivit lite äldre. Det är det här som gör att det vi lär oss som barn, till stora delar styr hur resten av vårt liv kommer att bli. Det undermedvetna kommer, utan att vi är medvetna om det, se till att vår verklighet stämmer överens med det vi lärt oss som barn. Om vi till exempel växte upp under ekonomiskt svåra förhållanden, där våra föräldrar kämpade för att få tjäna ihop pengar till det mest grundläggande, kommer vi också att skapa ett snarlikt liv. Vi kommer omedvetet göra saker som ser till att vi inte tjänar mer pengar än till det mest grundläggande. Om vi trots allt skulle vinna en massa pengar på lotteri, kommer det undermedvetna se till att vi gör av med alla pengar på sånt som inte har något bestående värde; och innan vi fattar vad som hände är vi tillbaka på samma skrala ekonomiska nivå som innan lotterivinsten. Ditt undermedvetna styr dina handlingar så att din yttre verklighet stämmer överens med din inre verklighet.

Den goda nyheten är att det går att förändra det undermedvetna, även i vuxen ålder, men inte med ord. Oavsett hur mycket du läser, lyssnar eller tänker; förändras inget. Det undermedvetna förstår nämligen inte ord. Däremot så går det, som vi alla vet, att programmera om det undermedvetna med hjälp av repetition. Om man gör någonting tillräckligt många gånger, kommer det undermedvetna så småningom att lära sig, och handlingen blir automatiserad. Det behövs inga medvetna tankar för att utföra den handlingen. Exempel på detta kan vara att bemästra en sport eller att lära sig att köra bil. Som alla vet så tar det ganska lång tid att lära sig något genom repetition. Enligt vissa forskare behöver vi utföra samma handling ca 3000 gånger för att den ska bli helt automatiserad.

Det andra, och effektivare, sättet att programmera om det undermedvetna är via känslor. Det undermedvetna förstår känslor väldigt bra, och har dessutom ingen möjlighet att skilja på känslor som kommer från en tanke eller från en fantasi, och känslor som kommer från en yttre, verklig, händelse. Vi kan således programmera vårt undermedvetna genom att fantisera om hur det känns när vi uppnått vårt mål. Genom att utnyttja vår fantasi skapar vi den situation vi önskar, och genererar de känslor som om det redan hänt. Om vi till exempel önskar en ny bil, fantiserar vi om att vi redan har den bilen, och gör det på ett så verkligt sätt som möjligt. Ju fler sinnen vi kan involvera i fantasin, desto effektivare blir det. Skapa en bild, i ditt huvud, av att bilen redan står på garageuppfarten. Känn tacksamheten och glädjen över din nya bil. Fantisera att du kör din nya bil, hur det luktar nytt, hur motorn låter, hur det känns att hålla i ratten och hur accelerationen kroppen pressas bakåt mot ryggstödet. Gör detta så ofta du kommer ihåg, och din nya bil kommer att dyka upp snabbare än du trodde var möjligt. Ditt undermedvetna kommer att styra dina handlingar så att din yttre verklighet förändras, tills den stämmer överens med din inre verklighet.

Detta går att applicera på precis allt du vill uppnå, och hemligheten är just att känna som om målet redan är uppnått. Verkligheten är väldigt exakt på den här punkten. Om du till exempel vill ha en miljon ska du uppleva att du har den där miljonen. Om du istället går omkring och vill ha en miljon, kommer du att få precis det. Inte miljonen, utan att vilja ha en miljon. Alla tankar på att du inte har det du vill ha, försenar eller stoppar upp processen.

Den absolut effektivaste metoden är snarlik den jag nyss beskrev, men där använder man känslor för att guida sig själv genom livet. Första stegen är att definiera det du vill ha, det du vill åstadkomma, ditt mål. Nästa steg är att ta emot. För att kunna ta emot, behöver du vara i ett tillstånd där du har möjlighet att ta emot, du behöver vara mottaglig; raka motsatsen till att motarbeta. Du måste befinna dig i ett tillstånd av lycka och tillfredsställelse. När du är det, är du också öppen för alla möjligheter som dyker upp, och som gör att du når ditt mål snabbare. Det svåraste delen är att så fort du tittar på din nuvarande situation, och konstaterar att du inte uppnått ditt mål, befinner du dig inte längre i ett mottagligt tillstånd. När du inte är mottaglig, fördröjer du måluppfyllelsen. När du fokuserar på det du inte har, ser du helt enkelt inte de möjligheter som kanske passerar mitt framför dina ögon. Samma sak är det när du är i opposition till det som är, när du tänker att något borde vara på ett annat sätt än det är. Om du till exempel tänker att ”det borde inte regna” när det faktiskt gör det, eller om du tänker ”alla borde behandla varandra rättvist” när verkligheten faktiskt säger att inte alla behandlar sina medmänniskor rättvis; befinner du dig i ett tillstånd av opposition, du motarbetar din måluppfyllelse.

Här kommer dina känslor in och hjälper dig att nå målet så snabbt som möjligt. Alla människor har något vi kallar intuition, vissa är mer i kontakt med den än andra. Intuitionen är bland annat vår förmåga att ta beslut, eller att veta saker, fastän vi inte har all information. Intuitionen baseras bland annat på subtila signaler som bara det undermedvetna hinner registrera. Det är det som gör att vi ibland känner att någon ljuger fastän det inte finns några fakta som kan bevisa att personen ljuger. Intuitionen fungerar här lite som en inre kompass, och vet hur vi på bästa sätt når målet. Dina känslor hjälper dig att följa den inre kompassen. Alla positiva känslor säger att du är på väg åt samma håll som den inre kompassen pekar, och alla negativa känslor säger att du är på väg åt fel håll.

Om du till exempel fokuserar på din nuvarande situation och tänker att du ännu inte uppnått målet, skapas negativa känslor. Det kan vara avsaknad av något, avundsjuka över att någon annan har det du vill ha, eller känslan av misslyckande eller uppgivenhet över att du inte nått målet. I de fallen säger känslorna att du är på väg åt fel håll. Du fokuserar på nuet, istället för på målet. Det här vara bara ett av många exempel, och det behöver inte alls handla direkt om målet kontra det du har. Ditt undermedvetna har mycket mer information än vad du känner till, och kan direkt avgöra om en tanke tar dig närmare eller längre från målet. Var vaksam på dina tankar och vilka känslor de ger upphov till. Känner du negativa känslor betyder det att dina tankar tar dig bort från målet. Försök då styra om dem till något positivt. Om dina tankar låser sig på en negativ aspekt av en situation eller en viss person, säger känslorna att du är lite ur kurs. Flytta då fokus på en positiv aspekt av situation, eller personen, tankarna handlar om. Om du, i den situationen, känner dig upprörd eller irriterad, kan det vara svårt att styra om tankarna till något positivt. Man blir liksom låst på det negativa. Gör då något helt annat istället. Byt samtalsämne, ta en promenad, meditera, läs en bok, eller gör något annat som styr bort tankarna från den negativa aspekten. Med lite träning kommer du att märka så fort dina tankar är på väg åt ett negativt håll, och kommer att kunna styra om dem åt ett annat håll innan de får så stor kraft att det inte går att styra om dem. Som en bonus, eller bieffekt om du vill, kommer du märka att du upplever livet som mycket enklare. Du känner dig lyckligare. Allt du gör bara flyter på, utan att du behöver kämpa och utan att du stöter på en massa motstånd.

Tycker du att det låter spännande? Att du faktiskt kan ta kontrollen över ditt liv? Testa genom att sätta upp ett mål eller genom att önska dig något. Börja gärna med något litet, något som inte är viktigt, och notera att det fungerar. Kanske kommer du att upptäcka att den kontroll du tidigare upplevde att du hade, bara var en illusion; och att du nu har verktygen att skapa det liv du verkligen vill ha.